Home Artykuły Wpływ mastitis na rozwój pęcherzyków jajnikowych

Wpływ mastitis na rozwój pęcherzyków jajnikowych

0
0

Wykazano, iż pewien typ zapalenia wymion upośledza rozwój pęcherzyków jajnikowych.

Naukowcy z Izraela przeprowadzili niedawno badania wpływu utajonej postaci zapalenia wymion wywołanego przez gram-dodatnie bakterie gronkowca złocistego lub gram-ujemne pałeczki okrężnicy (E. coli) na wzrost pęcherzyków jajnikowych u krów mlecznych rasy Holstein.

The Dairy Cattle Reproduction Council (stowarzyszenie ds. reprodukcji bydła mlecznego) informuje, że wyniki powyższych badań opublikowano w listopadowym wydaniu czasopisma „Theriogenology”.

W trakcie badań wykazano, że liczba komórek somatycznych u zwierząt z grupy poddawanej doświadczeniu była większa niż w grupie kontrolnej oraz większa w grupie zakażonej bakteriami gram-dodatnimi niż gram-ujemnymi. Ponadto wyniki wskazały, że większość (tj. 83 procent) krów z grupy gram-ujemnej oraz 40 procent zwierząt z grupy gram-dodatniej kwalifikuje się jako cierpiące na stan zapalny wymion.

Natychmiastowy spadek liczby pęcherzyków jajnikowych o średniej wielkości zanotowano w czwartym dniu cyklu zakażenia u krów z grupy gram-dodatniej w przeciwieństwie do niezainfekowanych zwierząt z grupy kontrolnej.

Naukowcy podsumowują, że utajona postać zapalenia wymion wywołana przez toksyny gram-ujemne i gram-dodatnie upośledza funkcje pęcherzyków jajnikowych. Ponadto prawdopodobne jest, że infekcja wywołana utajonym zapaleniem wymion ma wpływ na zasób komórek jajowych w niedojrzałych pęcherzykach Graafa.

Źródło: thedairysite

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT