Home Aktualności WPR: Copa-Cogeca chce wyższego poziomu tolerancji w 2015 r.

WPR: Copa-Cogeca chce wyższego poziomu tolerancji w 2015 r.

0
0

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Komisarza Phila Hogana do uproszczenia zasad obowiązujących rolników, które należy do priorytetów Komisarza w programie prac na 2015 r. Jeśli przepisy te staną się bardziej zrozumiałe dla tych, którzy muszą je wdrożyć, uda się zapobiec frustracji i podwyższyć poziom zgodności z zasadami. Co więcej, biurokracja może pochłonąć czas, który rolnicy powinni poświęcić na swoją podstawową działalność oraz wpłynąć na ich decyzje związane z działalnością.

Niemniej jednak, obecnie największym problemem towarzyszącym rolnikom przy wdrażaniu nowej WPR w UE są luki w zasadach i brak jasności. Dotyczy to w szczególności zazieleniania. Producenci musieli długo czekać na informacje, które na dodatek okazały się niepełne i chwilami niespójne.

Na przykład podejmowanie decyzji krajowych dot. płatności bezpośrednich dobiega dopiero końca, ale w przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów równoważnych dla zazieleniania rozmowy z Komisją Europejską nadal trwają. Rolnicy musieli jednak podjąć decyzje dot. produkcji, przygotować glebę i zasadzić nasiona na następny sezon już na jesieni ubiegłego roku. Nadal brakuje odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej i administracji krajowych na wiele pytań dot. podstawowych zasad.

Ponadto dochodziło do zmiany norm wdrażania, tak jak w przypadku międzyplonów, które kwalifikują się jako obszary proekologiczne.

Dlatego też wiele przemawia za tym, że kiedy rolnicy zaczną wprowadzać w życie niejasne i niepełne zasady, ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą wycofanie płatności z tytułu zazieleniania. Jest to tym ważniejsze, że jeszcze przed zastosowaniem kar administracyjnych od 2017 r. zasady pociągną za sobą nieproporcjonalnie duże obniżki, nawet w przypadku drobnych naruszeń.

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności Komisja Europejska powinna zapewnić wyższy poziom tolerancji w 2015 r., będącym pierwszym rokiem reformy, tak aby nie doszło do ograniczania płatności z tytułu zazieleniania w ramach kar za błędy związane z późnymi wytycznymi lub wytycznymi z mocą wsteczną ze strony właściwego organu.

Co więcej, korzystne byłyby dla rolników wizyty zapobiegawcze i informacyjne, poświęcone poprawnemu wdrażaniu zazieleniania, które umożliwiłoby im osiągnięcie zamierzonych korzyści dla środowiska naturalnego.

W tym celu Komisja Europejska musi prowadzić szybkie działania wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i państwami członkowskimi.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT