Home Artykuły Wskaźniki dobrostanu kur nie zawsze odzwierciedlają ich zachowanie

Wskaźniki dobrostanu kur nie zawsze odzwierciedlają ich zachowanie

0
0

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Michigan ujawnia, że przeciętne zachowanie stada nieśnego jako całości może pozornie wydawać się niezmienne w czasie lub w trakcie trwania badań, natomiast mogą istnieć znaczne różnice dobrostanu i zachowania wśród poszczególnych kur z tego samego stada.

W bieżącym numerze „Animal Welfare” naukowcy ze Uniwersytetu Stanu Michigan donoszą, że rozszerzenie procedur oceny dobrostanu zwierząt o pomiary oparte o rezultaty może dać nowy ogląd na doświadczenia poszczególnych zwierząt.

C. Daigle i J. Siegford piszą, że dzięki identyfikacji odchyleń w poszczególnych doświadczeniach zwierząt można lepiej zrozumieć zachowania znajdujące się na granicy spektrum dobrostanu w porównaniu do tych zwierząt, których doświadczenia kwalifikują się jako średnia.

Badacze wzięli pod uwagę wyniki fizycznych pomiarów przeprowadzonych wg procedur oceny Welfare Quality® oraz obserwacji zachowań tych samych 15 niosek z hodowli bezklatkowej dokonanych w trakcie ich całego cyklu produkcyjnego. Średni czas przeznaczony na każde z dziewięciu zachowań oraz ilość odchyleń w każdym zachowaniu porównano pod kątem wieku zwierząt: 19., 28., 48. i 66. tydzień życia.

Takiej samej analizie poddano wszystkie fizyczne pomiary przeprowadzone wg Welfare Quality. W celu rozpoznania powiązań między zachowaniem kury a jej stanem fizycznym przeprowadzono analizę grupową osobników w tym samym wieku oraz grupową analizę danych zestawionych dla osobników ze wszystkich grup wiekowych.

Wśród osobników z wymienionych powyżej czterech grup nie zanotowano żadnych różnic pod kątem średniego czasu przeznaczonego na wiele zachowań, natomiast zauważono różnicę ilości odchyleń od większości zachowań.

Pomiary fizyczne wykonane w 19. tygodniu życia różniły się od tych wykonanych później. Odnotowano konsekwentne występowanie korelacji między wagą ciała a czasem przeznaczonym na zachowania komfortowe, przy czym wzorce korelacji były różne w każdej grupie wiekowej.

Daigle i Siegford podsumowują, że bardzo ważne jest, aby ocenę dobrostanu zwierząt przeprowadzać w odpowiednim wieku. Zalecają, aby audytorzy podawali nie tylko wartość średnią, ale także odchylenia; o ile uśrednione zachowania stada mogą wydawać się stałe w czasie lub w trakcie badań, o tyle różnice między poszczególnymi kurami z tego samego stada mogą być bardzo wyraźne.

Literatura:

Daigle C. and J. Siegford. 2014. Welfare Quality® parameters do not always reflect hen behaviour across the lay cycle in non-cage laying hens. Animal Welfare. 23: 423-434. doi: 10.7120/09627286.23.4.423

listopad 2014

Źródło: http://www.thepoultrysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT