Home Aktualności Wsparcie w sektorze buraków cukrowych w latach 2015-2020

Wsparcie w sektorze buraków cukrowych w latach 2015-2020

0
0

W związku z docierającymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacjami dotyczącymi rzekomego zaprzestania stosowania wsparcia związanego z produkcją w sektorze buraków cukrowych, MRiRW informuje, że zgodnie z przepisami wsparcie to przewidziane jest do końca 2020 r.

Stosownie do przepisów obecnie obowiązującej ustawy przedmiotowe wsparcie przysługuje do powierzchni upraw, z których pochodzą buraki kwotowe objęte umową dostawy. W tej formie wsparcie będzie kontynuowane do 2016 r. W kolejnych latach, w związku ze zniesieniem systemu kwotowania, przewiduje się, że wsparcie to będzie przyznawane do powierzchni upraw buraków cukrowych, a warunkiem przyznania pomocy będzie posiadanie umowy dostawy.

Na finansowanie płatności związanej z produkcją w sektorze buraka cukrowego będą przeznaczone następujące kwoty:

  • 2015 r. – 81,2 mln EUR,
  • 2016 r. – 81,6 mln EUR,
  • 2017 r. – 82,0 mln EUR,
  • 2018 r. – 82,5 mln EUR,
  • 2019 r. – 82,9 mln EUR,
  • 2020 r. – 73,6 mln EUR.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT