Home Aktualności Współczesny rolnik – nowoczesny sprzęt!

Współczesny rolnik – nowoczesny sprzęt!

0
0

Kilkuset wystawców, ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, 58 tysięcy zwiedzających, nowoczesne maszyny i bezkonkurencyjne oferty. Kielce już po raz 21. stały się stolicą nowoczesnego rolnictwa. Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. To zdecydowanie największe targi rolnicze w halach w Polsce.

Wystawa w Kielcach, jak co roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na stoiskach można zobaczyć najnowsze maszyny, a wśród nich także te wielkogabarytowe oraz zwycięzców międzynarodowego konkursu Tractor of the Year 2014.

Właśnie podczas takich imprez widać zmiany, jakie zaszły w polskich gospodarstwach w ciągu ostatniej dekady. Polska jest liderem w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Unii Europejskiej i wypłaciła z niego najwięcej pieniędzy. I są tego efekty. Parki maszynowe są  imponujące.

– Przez 20 lat działalności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała swoim beneficjentom, w ramach wsparcia krajowego i unijnego, 220 mld zł. Przy czym, co warto podkreślić, 93 proc. tej kwoty wypłacono po 2004 r. Tak wielki strumień pieniędzy oraz prężne działanie polskich rolników i przedsiębiorców zaowocowały sukcesem – rewolucyjnymi zmianami. Polska pod względem produkcji żywności znajduje się dzisiaj na 7. miejscu w Unii Europejskiej. Do tego dynamicznie rośnie eksport naszych produktów rolno-spożywczych, które zyskały uznanie wymagających, zagranicznych konsumentów. Nasz kraj stał się ważnym graczem na europejskim rynku żywności dzięki unowocześnieniu gospodarstw rolnych. Właśnie w tym dziele pomogła Agencja przekazując finansowe środki na ich modernizację. Za te pieniądze rolnicy kupili ponad 338 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowali ponad 8 tys. inwestycji budowlanych – podsumowuje prezes Andrzej Gross.  

W PROW 2014-2020 postanowiono ukierunkować wsparcie modernizacyjne przede wszystkim dla tzw. gospodarstw rodzinnych głównie w zakresie rozwoju, produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego, prosiąt, operacje związane ze zmianami technologicznymi i innowacjami w gospodarstwie. Zupełnie nowym rozwiązaniem jest specjalne wsparcie na inwestycje i modernizacje w gospodarstwach położonych na terenach OSN (Obszary Szczególnie Narażone zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego) oraz obszarach NATURA 2000 (tu obowiązują specjalne wymogi ekologiczne).
 
Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych będzie przebiegało dwutorowo. Z jednej strony będzie wsparcie na restrukturyzację, z drugiej da możliwości przekazania gospodarstwa większemu i sięgnięcia po środki na prowadzenie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Natomiast w ramach płatności środowisko-klimatycznych, wprowadzono degresywność związaną z powierzchnią.

– Priorytetem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego. Pogram będzie wspierał dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych – w tym tzw. małych gospodarstw rodzinnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Istotne będą także kwestie związane z ekologią, tworzeniem miejsc pracy na wsi, rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą ponad 13,5 mld euro – dodaje prezes Gross.

Jednym z priorytetów polityki unijnej jest także większy nacisk na wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań. Także w rolnictwie. W ramach działania Współpraca PROW 2014-2020 można będzie realizować projekty z zakresu rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. 

Nowo powstałe grupy producentów otrzymują ryczałtowe dofinansowanie od wartości przychodów ze sprzedaży swoich produktów. Jest to kwota wynosząca do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej. Grupy producenckie mogą także liczyć na większy pułap wsparcia z poddziałania “Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. W całym okresie funkcjonowania PROW grupy, organizacje i zrzeszenia grup producentów mogą sięgnąć maksymalnie po wsparcie do 15 mln zł (50 proc. środków kwalifikowanych poszczególnych inwestycji). Z kolei poddziałanie “Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” to także spora szansa dla tych rolników, którzy pragną uruchomić przetwórstwo we własnym gospodarstwie.

PROW 2014-2020 to nie tylko szanse dla rolników i przetwórstwa, ale także szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich obejmujący zarówno modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, jak i infrastruktury społecznej. 
 

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT