Home Artykuły Wysłodki buraczane
Wysłodki buraczane

Wysłodki buraczane

0
0

W żywieniu zwierząt gospodarskich od lat popularne są produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego np. wysłodki buraczane. Szacunkowo, podczas produkcji cukru z jednej tony buraków cukrowych otrzymuje się ok. 150 kg cukru i ok. 250 kg wysłodków buraczanych.

Wysłodki buraczane charakteryzuje wysoka zawartość węglowodanów (ok. 80%) dzięki czemu stanowią one cenną paszę energetyczną dla krów mlecznych, bydła opasowego, małych przeżuwaczy, koni, a nawet trzody chlewnej. Węglowodany występujące w wysłodkach buraczanych to przede wszystkim węglowodany strukturalne: celuloza, hemiceluloza oraz pektyny (stanowiące ok. 45% suchej masy). W porównaniu do skrobi węglowodany strukturalne są wolniej rozkładane w żwaczu, dzięki czemu nie doprowadzają do zakwaszenia żwacza, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Wysłodki buraczane są chętnie zjadane przez bydło oraz cechują się dobrą strawnością.

Ze względu na zawartość wody wysłodki dzielimy na: mokre (do 12% suchej masy), prasowane (ok. 22% suchej masy), suszone (ok. 90% suchej masy), uszlachetnione (suszone z dodatkiem melasy).

Transport świeżych wysłodków buraczanych jest problematyczny i generuje zbędne koszty. Natomiast ich dłuższe przechowywanie, tak aby zachowywały swoje wartości odżywcze i nie psuły się, stwarza wiele trudności. Niska zawartość suchej masy sprzyja rozwojowi szkodliwej mikroflory np. bakterii gnilnych kwasu masłowego. Zabezpieczenie wysłodków buraczanych w celu przechowywania i przedłużenia wartości pokarmowej wymaga konserwacji.

Wysłodki prasowane odznaczają się lepszą smakowitością, wyższym poziomem suchej masy i energii, dzięki temu łatwiej się ubijają, a podczas zakiszania ograniczone zostają straty składników pokarmowych. Duża zawartość wapnia sprawia, że wysłodki buraczane nie powinny być stosowane w żywieniu krów zasuszonych, a dla krów mlecznych konieczny jest dodatek premiksu z większą zawartością fosforu. Wysłodki buraczane prasowane mogą stanowić uzupełnienie kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z traw i roślin motylkowatych. Dobowa dawka dla krów mlecznych w szczycie laktacji wynosi 4-8 kg.

Wysłodki buraczane mogą być produkowane z 10% lub 15% dodatkiem melasy. Melasa jest bardzo cennym dodatkiem paszowym, który urozmaica dawkę pokarmową i zwiększa jej smakowitość. Zmniejszenie ilości zbóż na rzecz wysłodków buraczanych suchych w mieszance treściwej może obniżyć ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza u krów.

Wysłodki suche w zależności od przeznaczenia mogą stanowić od 10% do 50% mieszanki treściwej uzupełniającej. Dawka dobowa dla krów mlecznych wynosi około 4-8 (15) kg, dla opasów 2-5 kg, a krów zasuszonych do 2 kg. Suszone wysłodki buraczane dostępne są na rynku przez cały rok, skarmiane mogą być bezpośrednio na stół paszowy, jako dodatek do TMR-u lub dodatek do mieszanki treściwej.

Należy pamiętać, że bez względu na ilość wysłodków buraczanych podawanych krowie powinny one być wprowadzane do diety stopniowo, sukcesywnie zwiększając ich ilość aż do osiągnięcia zamierzonej ilości w dawce.

Autor: Martyna Wilk

Facebook Comments Box