Home Aktualności Wystąpienie KRIR w sprawie spadku cen bydła w lipcu 2015 r.

Wystąpienie KRIR w sprawie spadku cen bydła w lipcu 2015 r.

0
0

W związku ze znacznym spadkiem cen bydła rzeźnego w lipcu br. Zarząd KRIR wystąpił 10 lipca 2015 r. do Ministra Rolnictwa przedstawiając problem, który może być spowodowany przepisem ustawy dotyczącym obowiązku utrzymania zwierząt, do których przysługuje dopłata w kwocie ok. 250,- zł/sztukę. “Jak wielokrotnie informowała Krajowa Rada Izb Rolniczych w trakcie opiniowania przepisów ustawy dopłata ta w konsekwencji jest dopłatą dla handlarzy i ubojni, a nie dla rolnika. Informuję Pana Ministra, że od dnia 1 lipca 2015 r. średnia cena bydła spadła o 1 zł/kg, co na sztuce wychodzi około 700 zł. Czyli możliwość dopłaty pozbawiła rolnika 500 zł do sztuki bydła. Wymóg przetrzymywania bydła do 30 czerwca spowodował kumulację podaży po dniu 30 czerwca, a do tego nakłada się susza na dużym terytorium kraju, która zmusza rolników do szybkiej sprzedaży bydła, że względu na brak paszy. Dodatkowo podmioty skupujące i ubojnie obniżyły cenę dla młodego bydła obniżając wiek dla młodego bydła z 30 do 24 miesięcy życia. Różnica ta wynosi około 20 groszy na kg, jeśli zwierzę przekroczy 24 miesiące.”

W odpowiedzi Minister Tadeusz Nalewajk przedstawił informacje nt. zmiany odnośnych przepisów i stwierdził, że w opinii Ministra płatność do bydła przyczynia się do utrzymania poziomu produkcji w tym sektorze, a zatem spełnia cele określone dla tego instrumentu.

Wystąpienie KRIR do MRiRW do pobrania>>>

Odpowiedź MRiRW do pobrania>>>

Źródło: KRIR
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT