Home Aktualności Wystąpienie o zmianę terminów siewu poplonów w związku z suszą

Wystąpienie o zmianę terminów siewu poplonów w związku z suszą

0
0

W związku z trwającą w całym kraju klęską suszy Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 24 sierpnia 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o odroczenie terminów wysiewu poplonów i międzyplonów ścierniskowych, obowiązujących rolników realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodwiskowo-klimatycznego PROW 2014-20 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-13.

Zarząd KRIR wnioskował o wydłużenie terminu siewu tych upraw co najmniej do 15 października. Obecnie nie ma możliwości uprawy przedsiewnej pola, a wymuszony siew w przesuszoną glebę nie zapewni wschodów roślin i spełnienia założeń programu, polegających na ochronie gleb i wód.

Zarząd wystąpił również z prośbą o pilne wyjaśnienie, jaki termin siewu obowiązuje rolników, którzy ostatni rok realizują pakiet ochrona gleb i wód w ramach PROW 2007-13.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT