Home Artykuły WZROST CEN ZBÓŻ NA ŚWIATOWYCH RYNKACH
WZROST CEN ZBÓŻ NA ŚWIATOWYCH RYNKACH

WZROST CEN ZBÓŻ NA ŚWIATOWYCH RYNKACH

0
0

Wycena zbóż odbywa się na podstawie notowań przede wszystkim dwóch giełd tj. Amerykańskiej CBOT (ang. Chicago Board of Trad) i Europejskiej MATIF. Handel w Polsce w głównej mierze opiera się na notowaniach ww. giełdy MATIF, która jest najważniejszą europejska giełdą obrotu płodów rolnych. To jej wyniki mają decydujący wpływ na ceny pszenicy konsumpcyjnej czy też kukurydzy na naszym rodzimym rynku.

Pogarszające się prognozy zbiorów a notowania na giełdzie MATIF

W ostatnich miesiącach br. ceny zbóż na światowych giełdach rosną niemal z miesiąca na miesiąc. Na szczególną uwagę zasługuje przebieg notowań zbóż na paryskiej giełdzie MATIF. Na początku lipca pszenica osiągnęła na niej najwyższy poziom od blisko 3 lat. Wzrost notowań zbóż na giełdzie w Paryżu jest wynikiem pogarszających się prognoz zbiorów. Wszystkiemu winna się susza, która na wielu polach uprawnych Europy spowodowała niewyobrażalne szkody co rodzi obawy o tegoroczne zbiory i przekłada się na zwyżkę cen zbóż. W raporcie, który ujrzał światło dzienne 12 lipca br. USDA kolejny raz obniżyła prognozę produkcji pszenicy w aktualnym sezonie. Szacuje się, że światowe zbiory pszenicy spadną w porównaniu do poprzedniego sezonu o 2,86 proc. do 736,26 mln t (przez miesiąc nastąpiła redukcja prognozy o 8,43 mln t). Na koniec obecnego sezonu zapasy (wobec zapasów początkowych) mają spaść o 12,69 mln t do 260,88 mln t (w ciągu miesiąca obniżono prognozę o 5,28 mln t).

Prognozy dot. produkcji zbóż

W porównaniu z poprzednim sezonem największy spadek produkcji pszenicy ma wystąpić w Rosji o 21,16 proc. do 67 mln t (przez miesiąc nastąpiła obniżka prognoz o 1,5 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma spaść o 6,58 mln t (4,34 proc.) do 145,0 mln t (w stosunku do czerwca spadek o 4,4 mln t). W przypadku Ukrainy produkcja zmniejszy się o 1,48 mln t do 25,5 mln t (przez miesiąc redukcja o 1 mln t). Tymczasem w USA w stosunku do roku ubiegłego podwyższono prognozę zbiorów pszenicy o 3,84 mln t do 51,21 mln t (w porównaniu do czerwca wzrost o 1,47 mln t). Co istotne, susza będzie miał wpływ nie tylko na ilość, ale i jakość zbóż. Okazuje się, że już dziś pozostawia ona wiele do życzenia. Do najczęstszych problemów skupujących należy dziś m.in. niska zawartość białka, mała gęstość, liczba opadania, a także pleśń, zanieczyszczenia.

Rosnące ceny zbóż na giełdach MATIF i CBOT

25 lipca br. cena pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF wzrosła do 200,5 euro/t. Jest to najwyższa wartość od pierwszej dekady lipca 2015 r. Dla porównania, na początku maja br. cena pszenicy na MATIF wynosiła 171,0 euro/t, co w tamtym momencie było najwyższą ceną od 19 lipca 2017 r.

Wzrost cen zbóż przeniósł się także za ocean, gdzie w ostatnim okresie przeważały spadki notowań w wyniku prognoz dobrych zbiorów w USA. Na początku lipca br. pszenica podrożała do 188,40 USD/t, cena kukurydzy wzrosła do 138,48 USD/t. Tymczasem pod koniec lipca br. notowania amerykańskiej pszenicy na giełdzie CBOT wzrosły do 199,42 USD/t osiągając najwyższy poziom od 25 maja br., zaś kukurydza w Chicago podrożała do 141,43 USD/t. Dla porównania, w ostatnim tygodniu lipca cena kukurydzy na MATIF podniosła się do 181,0 euro/t, co oznacza najwyższe notowanie od ponad dwóch lat.

Ceny zbóż w Polsce

Rynek europejski, a również globalny ma ogromny wpływ na stawki, które widzimy w skupach, w których notuje się wzrost cen wszystkich zbóż, zarówno konsumpcyjnych, jak i paszowych. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej podwyżki cen wynoszą nawet 100 zł/t, co miało miejsce w województwie zachodniopomorskim. W przypadku pszenicy paszowej największy wzrost – aż o 85 zł/t – stwierdzono w jednym ze skupów w Wielkopolsce. Tymczasem podwyżki cen żyta wahają się w granicach 20–60 zł/t.

Warto zaznaczyć, że ciągle pojawiają się skupy, które nie dysponują ustalonym cennikiem, z uwagi na słabą jakość ziarna. W takich przypadkach ceny ustalane są indywidualnie uwzględniając zarówno ilość porostów, jak i zanieczyszczeń.

Zestawienie cen zbóż z 31 lipca 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto pokazuje że za:

  • pszenicę konsumpcyjną otrzymać można 650-870 (+13,65 zł/t w porównaniu do 27.07.2018),
  • pszenicę paszową – 610-750 zł/t (+9,38 zł/t),
  • żyto konsumpcyjne 530-670 zł/t (+9,34 zł/t),
  • żyto paszowe 500-620 zł/t (+10,91 zł/t),
  • pszenżyto 550-700 zł/t (+7,73 zł/t),
  • jęczmień paszowy 589-720 zł/t (+5,80 zł/t),
  • jęczmień konsumpcyjny 630-720 zł/t (+10,72 zł/t),
  • kukurydza 580-730 zł/t (+1,18 zł/t).

Autor: Dr inz. Anna Wilkanowska

Facebook Comments