Home Aktualności XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji

XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji

0
0

25 listopada 2014 r. w Falentach k. Warszawy odbyło się XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz nr 10/2014 w sprawie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2015 r.

W Posiedzeniu KRIR udział wzięli również zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk wraz z zespołem, Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii, Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Krystyna Gurbiel – Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Jarosław Sierszchulski – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krystyna Gdula – Zastępca Prezesa KRUS, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Gorczyca Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, Krzysztof Ardanowski Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Zygmunt Jasiński Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego wraz z zespołem z PZŁ.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk przedstawiła najnowsze informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w związku z czym duża część dyskusji związana była z poszczególnymi działaniami tego programu.

Spora część dyskusji dotyczyła problemu szkód łowieckich. Jest to szczególnie ważna kwestia w woj. podlaskim, gdzie zbyt duża populacja dzika wyrządza nie tylko ogromne szkody, ale jest jest także nosicielem wirusa ASF. W związku z tym, Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskami o wygospodarowanie przez Ministra Środowiska środków na utworzenie Funduszu Rekompensacyjnego którego celem byłoby pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych, a możliwościami finansowymi kół łowieckich oraz przedłożenia propozycji opracowanego przez służby weterynaryjne programu bioasekuracyjnego z jednoczesnym planem działania w tym zakresie.

Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych zgodziła się, że sprawę ustawy Prawo łowieckie należy załatwić kompleksowo, czyli uwzględniając konieczność wprowadzenia wymaganych przez Trybunał Konstytucyjny zmian, jednocześnie dostosowując ustawę Prawo łowieckie do obecnej rzeczywistości, w tym uwzględniające kwestie dotyczące szacowania szkód łowieckich, które są największym problemem dla rolników. Ustawa była bowiem tworzona w innym systemie gospodarczym i nie uwzględnia praw własnościowych. Wypracowane przepisy powinny być satysfakcjonujące zarówno dla rolników, jak i dla PZŁ.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT