Home Aktualności XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

0
0

W tegorocznej XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w dniach 15 – 17 maja 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Sp. z o.o. w Poznaniu udział wzięła podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

Wystawa odbywała się równolegle z Salonem Maszyn i Urządzeń do Hodowli Zwierząt.

Pierwszego dnia podsekretarz stanu wzięła między innymi udział w uroczystych obchodach czterdziestolecia oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół w Polsce zorganizowanych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, dwudziestolecia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz VI Edycji Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 zorganizowanej przez Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze.

W sobotę odbyła się uroczystość otwarcia XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Wiceminister mówiła między innymi o roli i znaczeniu KWZH, elicie zwierząt gospodarskich prezentowanych na tegorocznej wystawie, a także znaczeniu hodowli i produkcji zwierzęcej w życiu gospodarczym Polski.

Pawilony wystawowe odwiedziło około 25 tysięcy zwiedzających, w tym duża liczba dzieci i młodzieży.

Z ramienia resortu, funkcję organizatora technicznego Wystawy po raz kolejny pełniło Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, które współpracowało z Międzynarodowymi Targami Poznańskim Sp. z o.o. w Poznaniu, Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie i organizacjami branżowymi hodowców zwierząt gospodarskich.

Ogółem w ramach konkursu 300 hodowców zaprezentowało 1.1062 szt. zwierząt gospodarskich, w tym: 228 szt. bydła (179 szt. bydła ras mlecznych i 49 szt. bydła ras mięsnych), 74 szt. koni, 145 szt. świń, 179 szt. owiec, 7 szt. kóz, 429 szt. zwierząt futerkowych (nutrii, królików i szynszyli) oraz 63 stadka drobiu grzebiącego i wodnego.

Ocena zwierząt została przeprowadzona w piątek 15 maja br. przez zespoły sędziowskie powołane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypominając o dawnym zwyczaju przystrajania wyróżnionych zwierząt wieńcami z liści dębu, kwiatów i wstążek, zwierzęta z tytułami czempionów sędziowie dekorowali kolorowym flo. Hodowcy najlepszych zwierząt uhonorowani zostali dyplomami i trofeami, złotymi i srebrnymi medalami. Łącznie przyznano 892 medale złote  i 38 srebrnych oraz 104 tytuły czempionów i 85 tytułów wiceczempionów. Ponadto przyznano 14 tytułów superczempionów.  Najlepsze zwierzęta były prezentowane szerokiej publiczności w czasie pokazów na specjalnie do tego celu przygotowanych ringach.

Poza konkursem prezentowane były klacze ras: konik polski, huculskiej, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej ze źrebiętami, ogiery rasy zimnokrwistej w typie sztumskim i w typie sokólskim, lochy z prosiętami i warchlaki ras: puławskiej i złotnickiej pstrej, kozy rasy karpackiej z przychówkiem, pszczoły rasy środkowoeuropejskiej i rasy kraińskiej linii Dobra. Zorganizowana była pokazowa ekspozycja gęsi Białych Kołudzkich i woliera z nutriami odmian barwnych.

Ponadto zwiedzający mieli możliwość podziwiać stadka drobiu amatorskiego, strusie, perlice, ryby słodkowodne, osły, alpaki, żubronie, żółwie wodne i  amatorskie gołębie rasy loczek.

Na Wystawie przyznano także szereg nagród specjalnych i wyróżnień, w tym puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, który otrzymał Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. za całokształt osiągnięć w hodowli i rozrodzie bydła ras mlecznych i świń.

Hodowcy włożyli dużo wysiłku i starań w przygotowanie zwierząt do ekspozycji na Wystawie, co uwidoczniło się w doskonałej kondycji, stopniu pielęgnacji oraz spokojnym zachowaniu się zwierząt, które pozwoliło na obiektywną ocenę ich walorów.

Pozytywnie należy ocenić też sposób prezentacji zwierząt, zarówno w obrębie stanowisk wystawowych, jak też na ringu przed publicznością, zapewniający pokazanie zarówno historii hodowli, jak i najnowszych kierunków oraz aktualnie prowadzonych prac hodowlanych.

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, to obok pokazów zwierząt hodowlanych, również miejsce wielu imprez towarzyszących, które podkreślały szczególny charakter tego święta polskiej hodowli. Można było uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach i wykładach o tematyce związanej z hodowlą  szczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i ras rodzimych, warsztatach kulinarnych prowadzonych pod okiem mistrzów oraz licznych degustacjach. Zobaczyć można było także pokazy użytkowania koni. Niewątpliwą ciekawostką był turniej „Precyzyjny Gospodarz”, który pozwalał uczestnikom sprawdzać swoje umiejętności na sprzęcie rolniczym. Bardzo wielką atrakcją okazała się ścieżka edukacyjna dla dzieci. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie dzieci miały możliwość poznać tajniki wyrobu masła, świec z naturalnego wosku pszczelego, tłuczenia i mielenia ziarna w stępach oraz na żarnach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował dla dzieci „Zwierzęcą Zagrodę Odkrywców”. Konkursy dla dzieci z nagrodami zorganizował także Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, gdzie dodatkową atrakcją było malowanie twarzy, oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Wiele informacji na temat zwierząt dostarczył także Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Dzieci mogły się bawić także na specjalnym placu wyposażonym w drewniane modele zabawek i kopie maszyn rolniczych.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT