Home Artykuły Zachowanie przy karmieniu: poprawa wydajności bydła mlecznego

Zachowanie przy karmieniu: poprawa wydajności bydła mlecznego

0
0

Umiejętność odczytywania mowy ciała i zachowania krów jest kluczem do osiągnięcia maksymalnej wydajności z paszy podawanej zwierzętom.

Zatrzymaj się na chwilę i poobserwuj swoje krowy, zaleca Tom Hough, szef ds. żywienia zwierząt w firmie Mole Valley Farmers. 

„Wydajność z paszy zadawanej krowom to zawsze ważny aspekt hodowli, ale to na czym naprawdę się skupiamy, to utrzymanie niskiej ceny produkcji mleka”, powiedział Hough. „Pobór suchej masy odgrywa dużą rolę w utrzymaniu wydajności i rentowności krowy, a mimo to jednym z najczęstszych problemów, które obserwuję, są krowy ocierające szyję o źle zamontowane barierki przy stole paszowym. Dlaczego swoimi działaniami utrudniamy krowom pobieranie zakładanej ilości suchej masy?”

W trakcie swojego wystąpienia w ostatniej edycji spotkań organizowanych przez Duchy College we współpracy z Mole Valley Farmers dla studentów uczestniczących w kursach zawodowych na poziomie 2, 3 lub 4, Hough powiedział, że jeśli więcej niż 10 procent stada ociera sobie szyję o barierki, to należy zwrócić uwagę na umiejscowienie koryt.

„Badanie przeprowadzone na grupie norweskich krów mięsnych udowodniło, że poprawienie pozycji barierek zwiększyło przyrost o 200 g dzienne, co pozwala przypuszczać, że podobną poprawę można uzyskać w przypadku krów mlecznych”, powiedział Hough w gospodarstwie Duchy College w Stoke Climsland.

Hough wyjaśnia, że nadrzędnym celem jest dostarczanie zwierzętom smakowitej, dobrze zbilansowanej paszy. Dzięki temu żwacz będzie pracował w optymalny sposób i zwierzę będzie mogło pobrać jak najwięcej składników odżywczych z diety.

 

Pięciominutowe badanie porównawcze stada

 

Zachowanie krowy

Cel

% zwierząt leżących w kojcach

90%

% zwierząt przeżuwających w kojcach

70%

Ilość przeżuć na jeden odłyk

55 do 70

Ilość oddechów na minutę

20 do 40

Ocena wypełnienia żwacza krowy w okresie laktacji

> 3

Ocena wypełnienia żwacza krowy zasuszonej

> 4

BCS (punktowy wskaźnik kondycji) krów zasuszonych

3

Zmiana wyniku BCS pomiędzy etapem zasuszenia a 60. dniem po wycieleniu

max. utrata 0,5 BCS

% zwierząt ocierających szyję o barierki

< 10%

 

Hough zalecił studentom, aby kontrolowali pobieranie paszy i jego efekty, wykonując pięciominutową obserwację zachowań zwierząt w gospodarstwach, gdzie odbywają praktyki (patrz tabela). Na liście znajduje się także pozycja dotycząca przypadków zwierząt ocierających sobie szyje o barierki.

„Jeśli wynik przekracza 10 procent, to pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jest podgarnianie paszy w bardziej regularnych odstępach czasu tak, aby zwierzę nie musiało się za bardzo wychylać – 10 do 12 razy w ciągu dnia byłoby idealnie, a na pewno nie mniej niż sześć”, powiedział Hough.

Wypełnienie żwacza również dostarcza szybkiej informacji na temat ilości pobieranej suchej masy. Ocenę przeprowadza się, patrząc na lewy dół głodowy. Jeśli wypełnienie żwacza jest niedostateczne, należy zastanowić się nad przyczynami – pasza czy koryto?

„Kondycja zwierzęcia jest wynikiem karmienia. Jeśli krowy zasuszane są zbyt otłuszczone, to znaczy, że korekta paszy nic już nie da, bo żywienie w końcowym okresie laktacji było nieprawidłowe,” powiedział Hough.

Otłuszczenie wskazuje na przekarmienie w końcowym okresie laktacji, co także pociągnęło za sobą koszty. Takie zwierzęta będą mniej jadły w okresie okołoporodowym i będą bardziej narażone na kłopoty z trawieniem.

Hough stwierdził, że przy obecnych cenach mleka hodowcy wykonujący tylko jedno karmienie, a których zwierzęta podczas zasuszania lub pod koniec laktacji są zbyt otłuszczone, powinni widzieć dobre efekty, jeśli zastosują karmienie celowane, podzielą stado na grupy lub będą podawać paszę w ilości dostosowanej do doju. Hodowcy powinni także dokonywać oceny kondycji zwierząt na 2-3 miesiące przed wycieleniem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na korektę ewentualnych problemów, ograniczenie lub zwiększenie dawki paszy.

Według Rogera Clarke’a z Duchy College ocena zachowania zwierząt podczas karmienia jest ważnym narzędziem pomocnym przy zwiększaniu wydajności stada.

„Ważne jest, aby obecni i przyszli hodowcy umieli spojrzeć na swoje gospodarstwo z punktu widzenia zwierząt. Szczęśliwsza krowa daje większe korzyści”, mówi Clarke.

Źródło: http://thedairysite.com

 

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT