Home Aktualności Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy od rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy od rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki

0
0

579 wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości 1,84 mln zł przyjęła ARiMR od rolników z woj. podlaskiego, gospodarujących na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami z powodu występowania choroby ASF (pomoru afrykańskiego świń), których uprawy zostały zniszczone przez dziki. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można było składać do28 listopada 2014 r. w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wysokość wsparcia wyniesie 850 zł za 1 ha zniszczonych upraw. Wyliczona wysokość przyznanej pomocy może być obniżona o wartość odszkodowań uzyskanych przez rolników na podstawie prawa łowieckiego.  

Wsparcie dla rolników z woj. podlaskiego, prowadzących uprawy na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami z powodu choroby ASF, w których dziki dokonały szód w 2014 roku, będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w ramach tej pomocy, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Udzielanie takiej pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest możliwe dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR oraz opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

Przyznanie wsparcia rolnikom z woj. podlaskiego, którzy prowadzą działalność na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami z powodu występowania choroby ASF (pomoru afrykańskiego świń) wynika z tego, że dziki zniszczyły w 2014 r. na tym terenie  ponad 4 tys. ha upraw w blisko tysiąc trzystu gospodarstwach. Duże straty w uprawach wyrządzone w tym roku przez dziki w woj. podlaskim wynikają z kilku przyczyn. Najważniejsza z nich to ograniczenie polowań na dziki, spowodowane stwierdzeniem u tych zwierząt choroby ASF –  czyli afrykańskiego pomoru świń. To z kolei sprawiło, że populacja dzików na tych terenach gwałtownie wzrosła. Dodatkowo, wprowadzone ograniczenia w dokarmianiu zwierząt sprawiły, że dziki przeniosły się w poszukiwaniu pożywienia z lasu na okoliczne pola, dokonując tam wielu zniszczeń.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT