Home Aktualności Zapowiedź działań na rynkach rolnych – posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu

Zapowiedź działań na rynkach rolnych – posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbywała się w Luksemburgu. Podczas spotkania dyskutowane były sprawy działań na rynkach rolnych.

Fot. Obrady ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu

Fot. Obrady ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu

W swoim wystąpieniu minister Jurgiel poinformował, że przedłużający się kryzys na rynku mleka i jego przetworów powoduje dalsze pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw. Zaapelował o niezwłoczne podjęcie dalszych działań stabilizacyjnych, finansowanych z budżetu UE, w tym wprowadzenie kolejnego ukierunkowanego wsparcia bezpośredniego dla producentów mleka oraz podniesienie cen interwencyjnych.

– W ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy zastosować różnorodne instrumenty dla danych sektorów. Celem jednych mechanizmów powinno być usunięcie nadwyżek rynkowych, podczas gdy inne powinny być skierowane na zagospodarowanie zebranych zapasów interwencyjnych – podkreślił minister Jurgiel.

W odniesieniu do rynku wieprzowiny, pomimo niewielkiego wzrostu cen w ostatnim czasie, szef polskiego resortu rolnictwa wskazał na konieczność monitorowania tego rynku pod kątem potrzeby uruchomienia środków zarządzania kryzysowego, w tym dopłat do prywatnego przechowywania.

Krzysztof Jurgiel ponownie podkreślił potrzebę wprowadzenia tymczasowego programu wsparcia dla rolników, celem zwiększenia płynności finansowej gospodarstw oraz zrekompensowania strat poniesionych w wyniku spadku cen. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu UE.

Odnośnie do rynku owoców i warzyw minister Jurgiel zaapelował o utrzymanie obecnych limitów w ramach nadzwyczajnego mechanizmu wycofania, które Polska wykorzystała w całości. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność podwyższenia i ujednolicenia stawek  oraz uwzględnienia kosztów transportu. W tym zakresie zawnioskował o modyfikację rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/921 z 10 czerwca 2016 roku. 

Zabierając głos w dyskusji Krzysztof Jurgiel przedstawił najważniejsze postulaty z Oświadczenia  Warszawskiego, przyjętego podczas spotkania  Ministrów Rolnictwa Francji, Niemiec i Polski, które odbyło się w dniu 9 czerwca br.  Postulaty te obejmują:

– uruchomienie kolejnego pakietu wsparcia bezpośredniego,

– zwiększenie zakresu działań interwencyjnych,

– podwyższenie poziomu pomocy de minimis do 30 tys. euro,

– działania wspierające rozwój eksportu

Większość delegacji poparła Oświadczenie Warszawskie.

Podsumowując dyskusję na rynkach rolnych, Komisarz Phil Hogan zapowiedział przedstawienie w lipcu br. pakietu działań na rynkach rolnych, w tym propozycji finansowania działań w celu stabilizacji rynku mleka. W zakresie owoców i warzyw poinformował o przygotowywanych propozycjach podniesienia stawek za wycofanie z rynku. W celu poprawienia płynności finansowej gospodarstw rolnych, Komisja Europejska gotowa jest podjąć działania umożliwiające realizację wypłacania podwyższonego poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT