Home Aktualności Zarząd KRIR w sprawie ochrony żywności wytwarzanej przez rolników

Zarząd KRIR w sprawie ochrony żywności wytwarzanej przez rolników

0
0

W związku z informacją, która w dniu 16 kwietnia 2015 r. ukazała się na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl w sprawie oddalenia w dniu 28 października 2014 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem o sygnaturze VI SA/Wa 2028/14 skargi jednego z producentów, dotyczącą stosowania określenia Wiejskie Pyszności  w odniesieniu do produktów zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe, Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 27 maja 2015 r. do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisława Kowalczyka, wyrażając uznanie dla dotychczasowych działań GIJHARS kwestionującego tego typu informacje zawarte na produktach zawierających w swoim składzie dodatki do żywności oraz podzielając jego stanowisko, iż oznakowanie takie wprowadza konsumenta w błąd, sugerując specjalne właściwości środków spożywczych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozyskując środki z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych od kilku lat promuje polską żywność (pochodzącą i wytworzoną przez rolników) poprzez rożne projekty, dlatego tak ważne dla nas jest, by jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku WSA określenia „wiejski” używać w przypadku produktów wyprodukowanych przy użyciu tradycyjnych składników stosowanych do tego typu wyrobów, czyli wyprodukowanych bezpośrednio przez rolników na terenach wiejskich.

W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się o dalsze monitorowanie produktów, które oznaczane są przymiotnikiem „wiejskie” w celu zapobieżenia sytuacji stosowania tej nazwy w przypadku produktów zawierających substancje dodatkowe, co stanowi naruszenie prawa żywnościowego.

Zarząd KRIR podkreśli, że zauważa także próby wprowadzenia w błąd konsumentów polegające na nadużywania słowa naturalny, bez konserwantów w odniesieniu do produktów, których skład zawiera różnego typu dodatki oraz zwrócił sie z prośba o interwencję GIJHARS również w tej kwestii, ponieważ jest to także duży problem dla rolników.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT