Home Aktualności Zarząd KRIR ws. wprowadzenia nowych OSN-ów

Zarząd KRIR ws. wprowadzenia nowych OSN-ów

0
0

Zarząd KRIR w dniu 19 lutego 2016 r. wystąpił do Ministra Środowiska, przesyłając wniosek do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wyraził zdecydowany protest przeciw wprowadzeniu nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (tzw. OSN) pod koniec 2015 roku i planowanym wprowadzeniu dodatkowych OSN w 2016.

Zarząd KRIR podkreślił, że rolnicy nie zostali odpowiednio poinformowani o tych decyzjach, również samorząd rolniczy nie został powiadomiony przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Prowadzący gospodarstwa rolne, które znalazły się na tych obszarach nie byli szkoleni co do określonych wymagań jakie mają spełnić gospodarując na OSN-ach i o tym jak mogą przystosować swoje gospodarstwa do nowych standardów. Dodatkowo rolnicy ci nie mogą skorzystać z działania PROW na dostosowanie gospodarstw na obszarach OSN, na które obecnie trwa nabór.

W obliczu kryzysu na rynkach rolnych – samorząd rolniczy zdecydowanie zaprotestował wobec takiego wprowadzania dodatkowych obostrzeń dla rolników.

Z pisma Ministerstwa Środowiska, będącego odpowiedzią na wcześniejsze zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych – nie wynikało, że obszary OSN zwiększono pod koniec 2015 roku, dlatego też rozporządzenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej powinny być uchylone – a ewentualne decyzje o dodatkowych OSN-ach podjęte przez Rząd w drodze nowelizacji ustawy Prawo Wodne, jak wspomniano w wyżej wymienionym piśmie Ministerstwa Środowiska.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT