Home Artykuły Zdrowa gleba – priorytet każdego producenta
Zdrowa gleba – priorytet każdego producenta

Zdrowa gleba – priorytet każdego producenta

0
0

Gleba jest podstawowym warsztatem pracy producentów rolnych. Od jej kondycji zależy efektywność każdej uprawy. Jeżeli jest nieprawidłowo zarządzana ulega stopniowej degradacji, która ma negatywny wpływ na produkcję roślinną. Priorytetem rolników i ogrodników powinna być dbałość o stan gleb, którymi dysponują. Należy nie tylko w prawidłowy i zrównoważony sposób odżywiać plantację, ale także zadbać o naturalny potencjał plonotwórczy gleb.

Producenci rolni dążą do zwiększenia efektywności i rentowności działalności. Oczekują od firm dostarczających środki do produkcji, coraz bardziej skutecznych rozwiązań i technologii. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin stale rosło, negatywnie oddziałując na stan gleb i środowiska. Niskie wykorzystanie składników pokarmowych wprowadzanych z nawozami powoduje migrację szkodliwych związków, na przykład azotanów do wód gruntowych. Agrochemikalia i intensywna uprawa negatywnie wpływają na bioróżnorodność gleby, istotnie pogarszają jej właściwości, zarówno fizyczne, jak i chemiczne, prowadzą do kumulacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia, nie tylko roślin, ale i zwierząt, a przede wszystkim ludzi związków. Ponadto są odpowiedzialne za wzrost populacji patogenów, które coraz częściej są odporne na działanie substancji aktywnych zawartych w pestycydach. Problem skażenia środowiska ma zasięg globalny. Na szczęście coraz bardziej restrykcyjne przepisy i regulacje prawne o zasięgu krajowym i międzynarodowym mają na celu zredukowanie strat w środowisku naturalnym. Coraz więcej firm wprowadza bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska technologie, których głównym celem jest odbudowa naturalnej mikroflory glebowej i wzrost bioróżnorodności. Poprawa aktywności gleby oraz jej właściwości bezpośrednio przekłada się na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, efektywniejsze wykorzystanie nawozów doglebowych przy jednoczesnym podniesieniu jakości i ilości plonów. Jednym z możliwych rozwiązań zwiększenia produktywności i wydajności upraw w sposób bezpieczny i w zgodzie z naturą jest zastosowanie unikatowych szczepów mikroorganizmów.

Mikroorganizmy ekosystemu glebowego odgrywają ważną rolę w obiegu wielu pierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dzięki nim zachodzą procesy rozkładu materii organicznej, która stanowi rezerwuar składników pokarmowych dla roślin oraz jest źródłem związków próchnicotwórczych, które determinują żyzność. Dodatkowo, specyficzne interakcje zachodzące w ryzosferze pomiędzy roślinami a bakteriami, promieniowcami i grzybami, wpływają na prawidłowy rozwój korzeni i nadziemnej biomasy. Odpowiadają za zwiększenie odporności roślin na choroby, lepsze zaopatrzenie w składniki odżywcze i substancje bioaktywne. Niektóre bakterie ryzosferowe są zdolne do wiązania azotu atmosferycznego, a także uwalniania niedostępnych składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Symbioza tworzona przez korzenie roślin z grzybami mikoryzowymi przynosi korzyści dla roślin, które polegają na wspomaganiu pobierania wody i soli mineralnych oraz tworzeniu naturalnej bariery ochronnej przed fitopatogenami. Z kolei niektóre z saprofitycznych grzybów wspomagają procesy przemiany materii organicznej, zwiększają dynamikę i zdolność kiełkowania. Dzięki ich zdolnościom do szybkiej kolonizacji ograniczają rozwój czynników chorobotwórczych, a przez to zwiększają zdrowotność i ogólną kondycję upraw.

Warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego preparatu i zdecydować się na zakup takiego, który zapewni osiągnięcie maksymalnych korzyści i dla naszych upraw i gleby, którą zarządzamy. Dobrze, by wybrany przez nas biopreparat zawierał wyłącznie mikroorganizmy pozyskane z naturalnego środowiska glebowego, które są zdolne do szybkiego i efektywnego namnażania się w glebie. To kluczowy czynnik determinujący zakup. Przykładem biopreparatów, które spełniają ten warunek są produkty z serii Bactim. Zawierają one starannie dobrane kompozycje mikroorganizmów, które indukują naturalną odporność, katalizują procesy przemian biochemicznych materii organicznej, asymilują azot atmosferyczny i udostępniają roślinom uwsteczniony fosfor, produkują hormony roślinne i wspomagają pobieranie składników pokarmowych. Intensyfikują procesy wzrostu i rozwoju roślin gwarantując lepsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego.

Od żyzności i kondycji gleby zależy wielkość i jakość plonu, jest więc ona czynnikiem warunkującym rentowność produkcji. Polscy rolnicy i ogrodnicy powinni być zainteresowani stosowaniem technologii, które gwarantują dobrą kondycję gleb, a tym samym poprawiających efektywność produkcji. Nawożenie plantacji, ochrona czy dokarmianie to obligatoryjne zabiegi. Nie można jednak zapominać o odżywianiu gleby i zwiększaniu jej bioróżnorodności, bowiem tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć w pełni zadowalające efekty.

Autor: Anna Rogowska

Facebook Comments Box