Home Aktualności Zmiana rozporządzenia

Zmiana rozporządzenia

0
0

14 maja 2015 r. publikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

 

Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z tych zmian dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Oznacza to, że jeśli zwierzęta są zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w dniu złożenia wniosku będą się one kwalifikowały do płatności bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie. Zmienione przepisy w tym zakresie będą dotyczyły wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu doprecyzowuje również m.in. zasady realizacji płatności do buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz płatności do gruntów, na których uprawiane są konopie włókniste. Rolnik może otrzymać te płatności także w przypadku, gdy umowa na uprawę, umowa na dostawę lub zezwolenie na uprawę wydane zostały małżonkowi tego rolnika.

Źródło: MRiRW

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT