Home Aktualności Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

0
0

Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Fot. polska żywność

Fot. polska żywność

W projekcie zaproponowane zostały rozwiązania, które uwzględniają postulaty producentów rolnych dotyczące zwiększenia ich wpływu na wydatkowanie środków z funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Fundusze te utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i  promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z projektem ustawy, środki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych przeznaczane będą na działania informacyjne i promocję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze. Chodzi o to, aby producenci produktów rolno-spożywczych w większym stopniu odczuli korzyści z dokonywanych wpłat na fundusze.

 Przewidziano także zmiany w składzie komisji zarządzających funduszami promocji: zwiększy się liczba przedstawicieli producentów z 4 do 5 i zmniejszy się liczba przedstawicieli przetwórców z 4 do 3 – zmiana ta nie wpłynie na ogólną liczbę członków komisji, a jedynie na proporcje na między liczbą producentów a przetwórców. W rezultacie w tych komisjach będzie: 5 przedstawicieli producentów, 3 przedstawicieli przetwórców i 1 przedstawiciel izby rolniczej. W praktyce rozwiązanie to zapewni przewagę przedstawicielom producentów, którzy ponoszą wpłaty na rzecz funduszy promocyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT