Home Artykuły Znaczenie probiotyków dla zdrowia drobiu

Znaczenie probiotyków dla zdrowia drobiu

0
0

Wyniki wielu badań potwierdzają skuteczność probiotyków w zapobieganiu lub łagodzeniu skutków dysbakteriozy, a w szczególności martwiczego zapalenia jelit. Autor: Alfred Blanch, Hiszpania.

Głównym powodem dodawania suplementów do paszy stosowanej w intensywnym chowie jest dostarczenie ptakom wszystkich substancji odżywczych, których potrzebują, co ma ostatecznie doprowadzić do zoptymalizowania wydajności produkcji.

Należy jednak zauważyć, że osiągnięcie tego celu bezsprzecznie zależy od zdrowia i dobrostanu owych ptaków.

Dlatego dodawanie suplementów do paszy i wody pitnej wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki hodowli, ale również odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu zdrowia i dobrostanu stada. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę rosnący trend do ograniczania antybiotykoterapii w produkcji drobiu, a dobroczynne działanie probiotyków na cały organizm rozpoczyna się w jelitach.

Co mamy na myśli mówiąc „zdrowie jelit” i w jaki sposób wpływa ono na zdrowie i ogólny dobrostan ptaków? Ponad 2000 lat temu Hipokrates powiedział, że „wszystkie choroby zaczynają się w jelitach”.

W przemyśle drobiarskim zdrowie jelit jest podstawą dobrej kondycji i dobrostanu ptaków. Jest wiele elementów, które składają się na dobre funkcjonowanie układu pokarmowego, m.in. optymalne trawienie i przyswajanie składników odżywczych, zróżnicowany i stabilny mikrobiom, sprawnie działający układ odpornościowy, mocna bariera chroniąca przed patogenami i toksynami, dobra praca układu neuroendokrynnego.

Jak dobrze wiadomo, wpływ każdego z tych elementów nie ogranicza się wyłącznie do układu pokarmowego, ale rozciąga się na cały organizm. Dlatego jakakolwiek nierównowaga zwiększa ryzyko chorób układowych, np. autoimmunologicznych, metabolicznych, infekcji, a także chorób jelit.

Lacto baccillus

Stosowanie probiotyków

Stosowanie probiotyków w diecie drobiu jako elementu wspomagającego zdrowie ptaków jest obecnie szczególnie ważne.

WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] i FAO [Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa] (2002) podają następującą definicję probiotyków: „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich dawkach korzystnie wpływają na zdrowie gospodarza”. Ta definicja wyraźnie podkreśla pozytywny wpływ probiotyków na zdrowie zwierząt, którym są one podawane.

Stabilna flora jelitowa drobiu jest istotna w zapobieganiu dysbakteriozy, która może czynić ptaki podatnymi na poważne choroby infekcyjne, takie jak martwicze zapalenie jelit wywołane przez bakterie Clostridium perfringens.

Stosowanie probiotyków do zapobiegania lub łagodzenia skutków dysbakteriozy, a w szczególności martwiczego zapalenia jelit, jest szeroko popierane w wielu publikacjach naukowych i popularne w zakładach intensywnego chowu drobiu.

Knap i in. (2010) stwierdzili w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na kurczętach przemysłowych, że spory bakterii B. licheniformis mogą stanowić alternatywę dla leków podawanych przy martwiczym zapaleniu jelit oraz że ten rodzaj probiotyków może być skuteczny w zapobieganiu infekcjom wywołanym przez patogeny antybiotykoodporne.

Dobry wpływ niektórych probiotyków na zapobieganie zachorowaniom i łagodzenie objawów martwiczego zapalenia jelit może być również częściowo zasługą zdolności probiotyków do minimalizowania skutków kokcydiozy i atenuowanych szczepionek przeciwko kokcydiozie.

Rola probiotyków w funkcjonowaniu organizmu

Rozważając rolę probiotyków w funkcjonowaniu całego organizmu, należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju dodatki dają doskonałe rezultaty w przypadku ptaków, które mają kontakt z patogenami upośledzającymi pracę układu immunologicznego gospodarza, takimi jak niektóre gatunki bakterii Salmonella.

Szczególnie interesująca jest niedawna publikacja autorstwa Sadeghi i in. (2014), w której naukowcy wskazują, że dodanie pewnego szczepu bakterii Bacillus subtilis do diety kurcząt brojlerów cierpiących na obniżoną odporność i zarażonych Salmonella enteritidis znacznie podnosi skuteczność szczepionek przeciwko chorobie Newcastle oraz wirusowi choroby Gumboro.

Ponadto warto odnotować, że wiele przypadków kulawizny kurcząt zostało wywołanych przez bakteryjną chondronekrozę spowodowaną przez przemieszczające się patogeny jelitowe (Falony i Van Immerseel (2015). Takie wyniki sugerują, że stosowanie probiotyków może być efektywną strategią zapobiegającą tego typu kulawiźnie.

W nadchodzących latach dodawanie probiotyków do pasz dla drobiu będzie niewątpliwie odgrywało coraz większą rolę w zapobieganiu i łagodzeniu schorzeń zarówno jelitowych, jak i układowych.

Źródło: http://www. thepoultrysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT