Home Artykuły Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Sód w diecie krów mlecznych
Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Sód w diecie krów mlecznych

Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Sód w diecie krów mlecznych

0
0

Podstawą żywienia krów mlecznych, jest odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej. Dawka pokarmowa uzależniona jest od stanu fizjologicznego krowy. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie utrzymania prawidłowych poziomów makroelementów – wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), potas (K), chlor (Cl), siarka (S), magnez (Mg) oraz mikroelementów – żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co), jod (I) oraz pierwiastków śladowych. Zaburzenia mineralne przyczyniają się do zmniejszenia produkcji mlecznej, rozwoju zaburzeń metabolicznych, a także zmiany w układzie rozrodczym, co powoduje straty ekonomiczne oraz wymusza na gospodarzach wyeliminowanie takich krów ze stada.

Sód (Na)

Jest niezbędnym składnikiem szkieletu osmotycznego płynów pozakomórkowych, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej, nazywany jest ,,pierwiastkiem życia”.

Wśród przyczyn obniżonego stężenia sodu wyróżnić można spadek ciśnienia tętniczego, wysoką wydajność mleczna, wysoką temperaturę w środowisku bytowania krów oraz wysoki stopień odwodnienia.

Częste skutki niedoboru doprowadzić mogą do zmniejszenia elastyczności tkanki podskórnej, wzrostu poziomu wydalonego azotu, odwodnienia oraz pogorszenia zużycia paszy.

Toksyczny poziom sodu u bydła związany jest ściśle z dostępem do wody pitnej. Krowy mleczne tolerują duże dawki NaCl w diecie, jeśli mają stały dostęp do świeżej wody. Wzrost stężenia sodu we krwi pobudza osmoreceptory w podwzgórzu powodując zwiększone pobieranie wody.

Niedobór sodu, typowy przy skarmianiu dawek z dużym udziałem pasz objętościowych, a także w żywieniu pastwiskowym może być przyczyną gorszego pobierania paszy. Obniżenie stężenia Na może być konsekwencją biegunki w przewlekłej kwasicy metabolicznej, ślinotoku lub niewydolności nerek.

Najlepszym sposobem zapobiegania niedoborom sodu w żywieniu bydła jest podawanie krowom soli pastewnej (lizawek solnych), czy też soli kuchennej (NaCl), kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) oraz siarczanu sodu (Na2SO4). Należy jednak pamiętać, że nadmierna ilość pobieranego sodu, zwłaszcza w okresie zasuszenia, może sprzyjać obrzękom wymienia.

Autor: Agnieszka Erlekampf

SKN Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opiekun:

Dr Tomasz Hikawczuk

Mgr inż. Martyna Wilk

Facebook Comments