Home Artykuły Żyto hybrydowe w żywieniu przeżuwaczy
Żyto hybrydowe w żywieniu przeżuwaczy

Żyto hybrydowe w żywieniu przeżuwaczy

0
0

Żyto jest typowym zbożem chlebowym, jest również surowcem do produkcji alkoholu etylowego. Jednak ziarno żyta jest przede wszystkim wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich jako wartościowy składnik mieszanek treściwych. 

Utrzymanie krów mlecznych o wysokim potencjale produkcyjnym opiera się w znacznej mierze na żywieniu paszami objętościowymi z zastosowaniem dużych ilości kosztownych pasz treściwych. Za sprawą wysokich cen zbóż, pasze treściwe dla krów mlecznych stają się czynnikiem generującym znaczną część kosztów produkcji mleka. Hodowcy poszukują, więc tańszych surowców paszowych, które nie wpłyną na obniżenie dotychczasowej wydajności produkcji mleka.

Ziarno żyta posiada nieznacznie mniejszą wartość pokarmową niż pszenica, jednak znacznie wyższą niż jęczmień. Ziarno pszenicy i jęczmienia cechuje się wyższą zawartością białka, jednak w życie hybrydowym jest go więcej niż w ziarnie kukurydzy. Pomimo zbliżonej do innych zbóż wartości pokarmowej, żyto jest niechętnie wykorzystywane w żywieniu bydła, ze względu na niską smakowitość i dużą zawartość substancji antyżywieniowych, głównie polisacharydów nieskrobiowych. 

Na naszym rynku dostępnych jest wiele odmian żyta hybrydowego, które stanowi cenne uzupełnienie pasz treściwych w gospodarstwie. Żyto hybrydowe jest pełnowartościową paszą dla zwierząt charakteryzujące się zredukowaną zawartością substancji antyżywieniowych w ziarnie.  Odmiany te w dużym stopniu przystosowane są do skrajnych warunków glebowych i klimatycznych, cechują się wysoką mrozoopornością, efektywnie wykorzystują składniki pokarmowe oraz posiadają wysoką tolerancją na odczyn gleby (nawet pH=5). Należy pamiętać, że ważnym elementem uprawy żyta jest relatywnie częsta wymiana materiału siewnego. Stosunkowo niskie koszty uprawy sprawiają, że żyto hybrydowe staje się doskonałą alternatywą na drogi jęczmień, pszenicę czy pszenżyto. Dodatkowo zboże te charakteryzuje się wysokim potencjałem plonotwórczym, wysokim plonem energii z jednostki powierzchni, odpornością na suszę oraz na porażenie fuzariozami.  

W żywieniu przeżuwaczy wartość energetyczna żyta oraz białko właściwe, różnią się nieznacznie od ziarna pszenicy. Zastąpienie jednego zboża drugim w tej samej proporcji odbywa się bez strat dla wydajności. Jednakże włączając żyto (oraz inne ziarna zbóż) do dawki pokarmowej, z uwagi na niedobory niektórych aminokwasów, szczególnie lizyny, należy pamiętać o dostarczeniu odpowiednich ilości białka.

Dodatek żyta hybrydowego w ilości 25-40% dawki nie wykazuje negatywnego wpływu na zdrowie i wydajność krów. Jednakże jego dodatek nie powinien przekroczyć 4 kg na krowę dziennie, w szczycie laktacji z powodzeniem można skarmiać nawet do 6 kg żyta na krowę dziennie. Krowy, w pierwszych 100 dniach laktacji, otrzymujące w dawce pokarmowej ziarno żyta hybrydowego utrzymują prawidłową masę ciała oraz kondycję nie wykazano również negatywnego wpływu na skład produkowanego mleka. 

W żywieniu bydła opasowego należy pamiętać, że w przypadku tuczu cieląt żyto nadaje się do skarmiania tylko w ograniczonych ilościach (do 20% udziału żyta w mieszance paszowej). W dawce pokarmowej dla krów mięsnych po ocieleniu żyto hybrydowe stanowić może 20%. 

Autor: Martyna Wilk

 

Facebook Comments